Individuel terapi

Med samtale- og psykoterapi kan du få hjælp til at håndtere

 • Angst, sorg, depression og krise.

 • Chok, traumer, stress og andre følelsesmæssige belastninger

 • Livstruende eller kroniske sygdomme hos dig selv eller dine nære

 • Psykosomatiske lidelser ( fysiske symptomer som ikke kan forklares)

 • Arbejdsmæssige belastninger, stress, fyringer, arbejdsløshed, livsovergange

 • Ensomhed, kærestesorger, eksamensangst, selvusikkerhed eller forholdet til familien.

 

Helt almindelige, velfungerende mennesker vælger psykoterapi. Du kan sagtens være velfungerende i hverdagen og samtidig have brug for at få indsigt i og ændre de psykiske mønstre, som er med til at skabe problemer. Måske går du med en overbevisning, der hedder noget i retning af: jeg er det eneste menneske på jorden, der har det, som jeg har det.

Hos mig

 • Får du indsigt i de mekanismer, som har ført til, at du har det, som du nu har det og du får værktøjer til at skabe ændringer
 • har du mulighed for at tale om de problemer, du ellers holder for dig selv.

 • får du hjælp til at undersøge og ændre de måder, hvorpå du selv bidrager til de konflikter, du løber ind i blandt venner eller hvor du ellers omgås mennesker.

 • får du hjælp til at bearbejde sorg og kriser. Krise- eller traumeterapi kan gives både i umiddelbar forbindelse med ulykke, tab, operation, overfald eller sygdom og være en måde at frigøre den bundne energi i gamle traumatiske oplevelser. Koncentrationsbesvær, aggressiv adfærd, nedsat modstand mod stress, hovedpine/migræne, overfølsomhedssygdomme, kronisk træthedssyndrom, depression, gentagne skader eller ulykker mm. kan skyldes tidligere voldsomme oplevelser.

 • Også problemer af mere eksistentiel eller religiøs art kan du bringe op.

 Jeg oplever ofte at de mennesker, som kommer hos mig, oplever en kæmpelettelse, når de mærker, at jeg forstår, hvad det er der sker for dem og kan hjælpe med at sætte ord på. At gå rundt med en oplevelse af dyb ensomhed pga en problemstilling, som man tror er helt unik, er meget belastende. Lettelsen over at blive 'genkendt' er tilsvarende stor. og bare det, at et andet menneske på en måde kan følge med ind i den indre verden uden at være kritisk er nok til at stemningen letter.

Hvis du er i tvivl om du kan bruge mig som terapeut, kan du aftale en kort forsamtale gratis.

_______________

Udtalelse fra klient med eksamensskræk: 

"Efter at være dumpet to gange til en afgørende eksamen i forbindelse med mit forstkadidatstudium, har jeg været til et tre samtaler med Eva i forbindelse med min nervøsitet, når jeg skulle til eksamen.
Samtalerne med Eva gav mig nogle værktøjer, så jeg kunne 'styre' min tanker og på den måde dæmpe nervøsiteten. Det ændrede fuldstændig min måde at gå til eksamen på, hvor jeg her havde nemmere ved at koncentrere mig om emnet. Ligeledes, ved at bruge det, Eva havde lært mig, gik min krop ikke i forsvarsposition, så jeg gik ikke i 'sort'.  Jeg har nu været til mit 3. og sidste forsøg på at bestå. Vi har lige fået karakter fra vores skriftlige Jura-eksamen, og der fik jeg et 12-tal. Det er helt vildt og jeg har nok ikke helt forstået det endnu."
M.